Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Míle fáilte go suíomh
Ghael-Choláiste Chill Dara!
Bunaithe i 2003

Fógraí

10 Iúil - 16 Lúnasa 2017: Oifig na scoile dúnta
16 Lúnasa: torthaí na hArdteistiméireachta ar fáil ó 9.30 r.n. ar scoile
21-25 Lúnasa: Leabhair ón scéimleabhair ar fáil ón oifig idir 9-2
28 Lúnasa: Bliain 1 (9-1.15)
29 Lúnasa: Bliain 1, 3, 6 (9 - 3.50)
30 Lúnasa: Bl 1, 2, 3, 5, 6 (9 - 3.50)
31 Lúnasa: Bl 1, 2, 3, 4, 5, 6 (9-3.50)
1 Meán Fómhair: Gach dalta (9 - 1.15)

10 July - 16 August 2017: School office will be closed
16 August: Leaving Certificate Results available from 9.30 in school
21 - 25 August: Book from book rental scheme available from the office between 9 - 2
28 August: Year 1 (9-1.15)
29 August: Years 1, 3, 6 (9 - 3.50)
30 August: Years 1, 2, 3, 5, 6 (9 - 3.50)
31 August: Years 1, 2, 3, 4, 5, 6 (9-3.50)
1 September: All students (9 - 1.15)

Gnó Scoile

2 Meitheamh: Bileog Eolais 33 - Seoltar bileoga eolais trí rphost, bígí cinnte go bhfuil do sheoladh rphost ag an scoil chun an bhileog eolais a fháil go seachtainiúil. Beidh siad ar fáil i gcónaí ar an suíomh seo freisin.

1 Iúil: Seoladh pac eolais thíos abhaile an tseachtain seo caite le tuairiscí scoile agus liosta leabhair do 2017-2018.  

Litir Ghinearálta
Litir ón bPríomhoide
Beartas um Dháileadh Leighis
Eolas faoi eachtra criticiúil
Cód Iompair
Leabhar Liosta
31 Márta: Eolas faoi sholáthraithe Éide Scoile - Richie Whelan, Back to School
17 Feabhra: Litir maidir le bainistíocht tráchta

28 Deireadh Fómhair: Cuireadh an litir seo abhaile inniu maidir le Easypayments

Seo chugaibh an óráid a thug Daithí Mac an Bhaird ar Lá an Fhorógra ar scoil
Seo chugaibh Teachtaireacht an Uachtaráin do RITH 2016Tacaígí le Cill Dara le Gaeilge. Tuilleadh eolais anseo.

Cuairt TG4 chuig GCCD le feiceáil anseo


Gnó Scoile

2 June: Bileog Eolais 33 - Distribution of the newsletter is by email.  Please enure the office has your email address for the weekly newsletter.  It will also be available on this website.


1 July: The following information pack was sent home last week with school reports and booklists for 2017-2018

General Letter
Letter from the Principal
Administration of Medication Policy
Information regarding critical incidents
Code of Behaviour
Book Lists


31 March: Information regarding School Uniform Suppliers - Richie Whelan, Back to School
17 February: Letter regarding traffic management

28 October: the following letter was sent home today regarding Easypayments  

Here is the speech given by Daithí Mac an Bhaird during our Proclamation celebrations.
Here is the message from the President of Ireland for RITH 2016


Please support Cill Dara le Gaeilge. Futher information available here.

TG4's visit to GCCD can be seen here.


Íocaíocht - Payment

Back to content | Back to main menu