Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Míle fáilte go suíomh
Ghael-Choláiste Chill Dara!
Bunaithe i 2003

Fógraí


23 Lúnasa ar aghaidh:
Oifig ar oscailt do na taisceadáin agus don scéimleabhair 09:30 - 14:30
29 Lúnasa:
Bliain 1 ar scoil 9:00 - 13:15
30 Lúnasa
: Bliain 1, 3, 6 ar scoil lá iomlán
31 Lúnasa: Bliain 1, 2, 3, 5, 6 ar scoil
1 Meán Fómhair: Idirbhliain ar ais le gach bliain eile
5 Meán Fómhair: Cruinniú ag Comhairle na dTuismitheoirí

23 August onwards: Office open for lockers and book rental scheme 09:30 - 14:30
29 August:
First Years in school 9:00 - 13:15
30 August: Years 1, 3, 6 full school day
31 August: Years 1, 2, 3, 5, 6 in school
1 September: Transition Year back with all year groups
5 September: Parents Association Meeting

Gnó Scoile


Bileog Eolais 33
Seoltar b
ileoga eolais trí rphost, bígí cinnte go bhfuil do sheoladh rphost ag an scoil chun an bhileog eolais a fháil go seachtainiúil.  Beidh siad ar fáil i gcónaí ar an suíomh seo freisin.

Seo iad na ranganna a bheidh ar siúl Dé Máirt 30 Lúnasa 2016 agus Dé Céadaoin 31 Lúnasa 2016

Seo an t-eolas a seoladh abhaile i Mí an Mheithimh
Litir
Leabharliosta
Eolas faoi bhunrialacha

Seo chugaibh an óráid a thug Daithí Mac an Bhaird ar Lá an Fhorógra ar scoil
Seo chugaibh Teachtaireacht an Uachtaráin do RITH 2016Tacaígí le Cill Dara le Gaeilge.  Tuilleadh eolais anseo.

Cuairt TG4 chuig GCCD le feiceáil anseo


Gnó Scoile


Bileog Eolais 33
Distribution of the newsletter this by email.  Please enure the office has your email address for the weekly newsletter.  It will also be available on this website.

The following classes will take place on Tuesday 30 August 2016 and Wednesday 31 August 2016

The following information was sent home in June
Letter
Booklists
Everday rules

Here is the speech given by Daithí Mac an Bhaird during our Proclamation celebrations.
Here is the message from the President of Ireland for RITH 2016


Please support Cill Dara le Gaeilge.  Futher information available here.

TG4's visit to GCCD can be seen here.


Íocaíocht - Payment

Back to content | Back to main menu