Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

An Ghaeilge

Ár Scoil

Mar atá leagtha síos ag ár bPatrún, An Foras Patrúnachta na Scoileanna LánGhaeilge, is í an Ghaeilge teanga oibre agus gnáththeanga na scoile agus chomhphobal na scoile, i ngach rang seachas rang an Bhéarla, agus labhraítear í ar aon turas scoile, nó ag aon imeacht nó gníomhaíocht scoile. Tá Coiste Gaeilge i nGCCD agus tógtar go han-dáiríre aon sárú ar Riail na Gaeilge.  Mar aitheantas agus mar spreagadh do dhul chun cinn na Gaeilge eagraítear imeachtaí faoi leith i rith na bliana, díospóireachtaí, drámaí, Gael-Factor,Comhrá 24 srl, .  Tá grúpa gníomhach daltaí, an Coiste Gaelbhratach, a bhuaileann le chéile go rialta chun imeachtaí a reachtáil. Pléitear polasaí agus plean na Gaeilge go rialta leis na daltaí.


As agreed with our patron,  An Foras Patrúnachta na Scoileanna LánGhaeilge, Irish is the language of the school and its community, it is the language of every classroom, except English, French and Spanish, it is spoken on all tours, at all school events and activities. Infringement of this rule is taken very seriously and GCCD has a very diligent Coiste Gaeilge.  As recognition and inspiration for the promotion of Irish various activities were organised throughout the year, Gael-Factor, drama and debating, Comhrá 24 etc. We have a very active group of students, the Coiste Gaelbhratach, who meet regularly to organise events. The Irish policy and plan is discussed regulary with students.


Back to content | Back to main menu