Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Ceol & Dráma

Imeachtaí

Tá an-dúil agus tallann ag daltaí agus ag foireann Ghael-Choláiste Chill Dara i gceol agus drámaíocht.  Glacann na daltaí páirt rialta i gcomórtais Scléip agus Feachtas.  Scríobhann múinteoirí agus daltaí drámaí le chéile.  Gach bliain léirítear seó scoile agus glacann gach daltaí, seachas daltaí an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta ról faoi léith ann.  Le ceithre bliana anuas, stiúrann daltaí na hIdirbhliana seó na scoile.

The students and staff in Gael-Choláiste Chill Dara are very interested and talented in music and drama.  Students regularly take part in Scléip and Feachtas competitions.  Together students and teachers write the scripts.  Every year a school show is performed with all students, apart from Junior certificate and Leaving Certificate students, taking part.  Since the introduction of Transition Year the TY students are responsible for the production of the show.

 
 
Back to content | Back to main menu