Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Curaclam

Curaclam

Curaclam
Is é gnáthchuraclam An Roinn Oideachais a leanann daltaí Ghael-Choláiste Chill Dara. Is iad an Teastas Sóiseareach, An Idirbhliain agus An Ardteistiméireacht na cúrsaí a bheidh na daltaí ag glacadh.
Déanann an Bord Bainistíochta athbhreathnú ar an gcuraclam go rialta, chun curaclam leathan a oireann do na daltaí a roghnú.

Is anseo atá na hábhair atá ar fáil faoi láthair


Ceol

Eacnamaíocht Bhaile
Ealaín
Fraincis / Spáinnis
Staidéar Gnó
Teicneolaíocht

Curriculum
The students in Gael-Choláiste Chill Dara follow the curriculum as required by the Department of Education and Science. Students undertake the Junior Certificate, Transition Year and the Leaving Certificate.
The Bord of Management reviews the curriculum regularly in order to offer a broad range of choices that suit our students.  

Here is the subject list available at present.


Music

Home Economics
Art
French / Spanish
Business Studies
Technology

 
 
Back to content | Back to main menu