Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Éide Scoile

Ár Scoil

Éide Scoile


Ba cheart do dhaltaí iad féin a chur i láthair glan agus néata agus an éide scoile iomlán á caitheamh acu. Ní féidir hata, caipín nó cochall a chaitheamh timpeall na scoile. Ní cheadaítear polladh colainne nó seodra ar bith seachas stoda amháin i ngach cluas agus uaireadóir a chaitheamh ar mhaithe le cúrsaí slándála. Ní cheadaítear smideadh.

Caithfear lipéad le hainm an úinéara air go soiléir a bheith ar gach píosa den éide scoile, éide spóirt srl. Ba cheart éide báistí oiriúnach a chaitheamh nuair is gá ionas nach dtagann na daltaí ar scoil in éadaí fliucha. Ba cheart péire stocaí agus bróga breise a thógáil ar scoil le haghaidh spóirt am lóin.

Beidh ar dhaltaí éadaí spóirt a thabhairt leo don rang corpoideachais, ní mór éadaí a athrú roimh agus i ndiaidh na ranga corpoideachais. Níl  cead ag aon dalta culaith reatha a chaitheamh seachas i rith corpoideachais nó nuair a iarrtar orthu.  Tá an éide scoile le fáil ar www.schooluniformsdirect.ie, geansaí gorm geal, bróga leathair dubhanó dúghorma, ní bróga reatha dubha, le stócaí nó riteoga dughorma nó liatha gan phatrún atá le caitheamh. Má bhíonn daltaí ag iarraidh cóta a chaitheamh istigh sa scoil, is cóta na scoile amháin a cheadaítear.

Beidh an scoil i dteagmháil le tuismitheoirí muna bhfuil an éide scoile iomlán ar dhalta agus cuirfear píonós i bhfeidhm agus gléasfaidh na daltaí ó stoc na scoile. Ní bheidh cead ag daltaí freastal ar ranganna muna bhfuil an éide scoile ceart á caitheamh acu.

Eolas Meitheamh 2015

School Uniform


Students must appear neat and tidy and in full school uniform.  Hats, caps or hoodies are not allowed around the school.  For reasons of health and safety body piercing and jewellery are not allowed although one stud earring in each ear and a watch are permitted. Make-up is not allowed.


The owner’s name should be written clearly on each piece of the uniform, sports uniform etc. Proper rainwear should be worn when necessary so that students do not arrive to school in wet clothes.  Spare shoes and socks are required for lunchtime sports.  


Students should must only change into PE gear directly before PE class. They must change back to full school uniform directly after PE. The  school track suit is only to be worn during PE classes or when requested. The school uniform is available at www.schooluniformsdirect.ie, Blue jumper, black or navy leather shoes, not black runners, with navy or grey unpatterned socks or tights are to be worn.  If students want to wear a coat within the school it must be the official school jacket.The school will contact parents if a student is not in full school uniform and sanctions will be imposed and students will dress from school stock. Students will not be permitted to attend class unless they are wearing the correct uniform.

Information June 2015Back to content | Back to main menu