Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Féilire

Ár Scoil

Dátaí tábhachtacha 2016– 2017


Oscailt na Scoile    
2
9 Lúnasa 2016

Briseadh Lár-Théarma  
3
1 Deireadh Fómhair - 4 Samhain 2016

Laethanta Saoire na Nollag   
23 Nollaig 201
66 Eanáir 2017

Briseadh Lár-Théarma   
20 - 24 Feabhra 2017

Lá Fhéile Phádraig
17 Márta 201
7

Laethanta Saoire na Cásca   
1
0 - 21 Aibreán 2017

Saoire Bhainc na Bealtaine   
1 Bealtaine 2017

Laethanta Saoire an tSamhraidh  
ag 1.15 ar
2 Meitheamh 2017Cruinnithe Múinteoirí & Tuismitheoirí 201
6-2017
4.15-6.45

Bliain 1 -

Bliain 2 -
Bliain 3 -

Bliain 4 -
Bliain 5 -
Bliain 6 -

Important Dates  2016- 2017


School Opens     
2
9 August 2016

Midterm Break               
3
1 October - 4 November 2016

Christmas Holidays    
23 December 201
66 January 2017

Midterm Break    
20 - 24 February 2017

St.Patrick's Day
17 March 201
7

Easter Holidays    
1
0 - 21 April 2017

May Bank Holiday   
1 May 2017

Summer Holidays   
at 1.15 on
2 June 2017Parent Teacher Meetings 201
6-2017
4.15-6.45

Year 1 -
Year 2 -
Year 3 -
Year 4 -
Year 5 -
Year 6 -


 
 
Back to content | Back to main menu