Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

GCCD/Rith 2012

Rith

Bhí lá iontach againn ar an Máirt ag ceiliúradh ár dteanga agus ár gcultúr.  Gabhaimid buíochas le gach uile duine agaibh as tacú le Rith – an t-ullmhúchán roimhré, ciliméadair a dhíol, a cheannach agus a rith (rith go leor agaibh neart cm), ceol a sheinm agus taisteal timpeall an chontae.  Cloisim go bhfuil daltaí fiú ag bualadh le Rith i nGaillimh le grúpa Ógras.  Ba chúis bróid é dúinn an spraoi agus an spiorad a bhí i measc na ndaltaí taobh amuigh de theach na cúirte.  Molaimid sibh uilig, le moladh speisialta do chailíní na hIdirbhliana as an gcanadh agus an rince a spreagadh.

Tá teachtaireacht an Uachtaráin le fáil anseo

Tuilleadh eolais, físeáin agus griangrafanna ar www.rith.ie


We had a fantastic day on Tuesday celebrating the Irish language and culture.  We would like to thank everyone for supporting Rith – in all the preparations beforehand, the selling, buying and running of kilometres (some of you ran many kms), playing music and traveling around the county. I hear that some students will meet Rith in Galway with the Ógras group.  It was an occasion of great pride to witness the fun and spirit amongst the students outside the Court House.  Well done to all and a special mention to the TY girls for leading the school in song and dance.  

The President's message is available here

Further information, videos and photographs are available at www.rith.ie


Back to content | Back to main menu