Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Idirbhliain

Curaclam

Leabhrán Idirbhliana

Tosaíodh ar ullmhúchán chlár idirbhliana i rith 2006/2007 ionas go mbeadh sé réidh dár gcéad daltaí i 2007/2008.  Is le hollphléisiúr a chuirfimid an clár seo ar fáil dár gcuid daltaí.  Is clár dáiríre é atá dírithe ar fhobairt aibíochta an dalta, go mbeidh sé/sí réidh do dhúshlán agus éilimh na hArdteistiméireachta agus níos déanaí do shaol na hoibre.


Dearadh an clár seo agus déanfar measúnú rialta air chun éagsúlacht ábhair a bheadh oiriúnach dár ndaltaí a shólathrú.  Is bliain ‘solúbtha’ í an idirbhliain agus b’fhéidir go dtiocfaidh athrú ar ár gcuid ábhar ag brath ar chúrsaí ama.  Seans freisin go ndéanfar topaicí breise ag brath ar imeachtaí scoile.


Leabhar Liosta 2016-2017


Transition Year Handbook

Preparation of a Transition Year Programme started during 2006/2007 so that it would be ready to offer our first group in 2007/2008.  It is a great pleasure to be able to provide this excellent course for our students.  It is a serious programme that focuses on the development of the students maturity so that he/she will be equipped for the challenges and demands of the Leaving Certificate Programme and the world of work.  

Our programme has been devised and will be continually evaluated in order to provide a great variety of subjects and modules best suited to our students.  As TY is a
fluid year some parts of the module may be omitted according to time available. Likewise extra topics may be added in connection to school events or theme weeks.

Booklists 2016-2017

Back to content | Back to main menu