Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Polasaithe

Ár Scoil

Tá muid an-ghníomhach i bpleanáil scoile. Tá cúigear ar an bhfoireann tar éis an Dioplóm i bPleanáil Scoile a dhéanamh trí Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

Gach bliain oibríonn pairtnéirí na scoile, bainistíocht, foireann, tuismitheoirí agus daltaí, ar pholasaithe a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus a mheas.

Níl anseo ach cuid de na polasaithe a bhaineann le Gael-Choláiste Chill Dara.  Tá neart eile ar fáil trí oifig na scoile


Polasaí Iontrála 2016-2017

Polasaí Iompair 2017-2018

Beartas Frithbhulaíochta


Polasaí ar Mhíúsáid Substaintí


Polasaí Treoir

Polasaí ar Thurais Scoile

Polasaí ar Fhoghlaim Fhéindhírithe, Staidéar agus Obair Bhaile


Ráiteas Um Shláinte agus Shábháilteachas

Polasaí Úsáide Inghlactha Ríomhairí agus Idirlíon


In GCCD we are very involved in School Development Planning.  Five staff members have completed the Post-graduate Diploma in School planning in NUI Galway.

Every year, the school partners, board of management, staff, parents and students work together to design, implement and evaluate various necessary policies.

These are some of the policies relevant to Gael-Choláiste Chill Dara.  All other policies are available through the office


Admissions Policy
2016-2017

Code of Behaviour
2017-2018

Anti-bullying Policy

Substance Abuse Policy

Guidance Policy

Policy relating to School Tours


Self-Directed Learning and Homework Policy


Safety Statement

Acceptable Use Policy of Computors and Internet Systems


Back to content | Back to main menu