Gael-Choláiste Chill Dara

Go to content

Main menu

Teastas Sóisearach

Curaclam

Leanann Gael-Choláiste Chill Dara Siollabais na Roinne don Teastas Sóisearach. Déanann na daltaí suas go 12 ábhar do Scrúdú an Teastais Sóisearaigh.


Leabhar Liosta 2016-2017


Gael-Choláiste Chill Dara follows the syllabi as prescribed by the Department of Education and Skills for the Junior Certificate. Students sit up to 12 subjects for the Junior Certificate.

Book Lists 2016-2017Back to content | Back to main menu