Eolas Covid 19 Cianteagasc

16-Márta-20
Eolas Covid 19 Cianteagasc
Litir Covid 19 & Dúnaidh Scoileanna

A Thuismitheoir/Chaomhnóir, a chara,

Ba mhaith liom na pleananna atá i bhfeidhm i nGael-Choláiste Chill Dara a roinnt libh, mar thoradh ar dhúnadh scoileanna de bharr Covid-19. Go dtí go dtabharfar fógra breise, tá scoileanna le hathoscailt Dé Luain, 30 Márta.

Mar is eol duit ó chomhfhreagras roimhe seo, bhí foireann Gael-Choláiste Chill Dara ag ullmhú cheana féin don fhéidearthacht go ndúnfaí scoileanna. Iarradh ar mhic léinn a gcuid leabhar a thabhairt abhaile mar ullmhúchán do dhúnadh scoile. Tá go leor téacsanna scoile ar fáil mar ríomhleabhair nó ar fáil i bhfoirm pdf ar líne. Mar sin féin, más gá do dhaltaí teacht ar leabhair fós déan teagmháil le eolas@gccd.ie agus féadfaimid socrú a dhéanamh le bailiú ón scoil.

Ar an Déardaoin 12 Márta bhí cruinniú foirne againn tar éis na scoile chun plé agus roinnt a dhéanamh ar an mbealach is fearr gur féidir linn mar mhúinteoirí tacú lenár gcuid daltaí leanúint ar aghaidh ag foghlaim ón mbaile ag úsáid ríomhphoist agus google classroom. Tá an scoil ag fiosrú agus ag triail tuilleadh ardáin ar líne chun cianteagaisc a d’fhéadfadh teacht i bhfeidhm go fóill.

Déanfar cumarsáid le tuismitheoirí agus caomhnóirí trí théacs, ríomhphost agus trínár suíomh Gréasáin agus cuntas Twitter scoile. Cinntigh le do thoil go bhfuil uimhir téacs reatha againn. Téigh i dteagmháil leis an oifig eolas@gccd.ie le sonraí teagmhála má tá athruithe déanta agat.

Tá seoladh ríomhphoist scoile ag gach dalta agus múinteoir. Tá ríomhphoist agus Google Classroom in úsáid ag múinteoirí mar a bpríomhmhodh cumarsáide le daltaí. Le do thoil, tóg an t-am suí le do mhac nó d’iníon lena chinntiú go bhfuil siad in ann logáil isteach ar a gcuntas ríomhphoist scoile agus Google Classroom roimh Dé Céadaoin. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gccd.ie má theastaíonn tuilleadh cúnaimh uait leis seo. Lean ar aghaidh ag féachaint ar ár suíomh Gréasáin agus ar na cuntais meán sóisialta chun nuashonruithe rialta a fháil.

Cé go bhfuil go leor múinteoirí tar éis tús a chur le hobair a shannadh do mhic léinn cheana féin trí

r-phost agus google classroom ón Aoine, táimid ag súil go mbeidh gach ábhar acadúil ag feidhmiú go hiomlán de réir an chláir ama faoin gCéadaoin 18 Márta. Tabharfaidh múinteoirí treoracha ar leith do dhaltaí maidir le haon tascanna oibre a chomhlánú agus a chur ar ais. Iarraimid ar gach tuismitheoir agus caomhnóir a ndícheall a dhéanamh chun a chinntiú go ndéanann mic léinn a gcuid tascanna oibre a chríochnú agus a chur ar ais in am.

Níor chóir go ndéanfadh daltaí sa dara agus tríú bliain na Measúnuithe Rang Bunaithe sa bhaile.

Stopann Taithí Oibre na hIdirbhliana ar feadh tréimhse dhúnadh na scoile.

Scrúduithe Béil agus Praiticiúla; is é ár dtuiscint go bhfuil an Coimisiún Scrúduithe Stáit ag cur plean teagmhasach i bhfeidhm do na Scrúduithe Béil agus Scrúduithe Prqaicticiúla eile. A luaithe is a fhaighimid eolas faoi seo, cuirfimid ar an eolas thú.

Lean ort ag seiceáil an nasc thíos le do thoil a thabharfaidh an t-eolas agus an chomhairle is déanaí duit ón Roinn Oideachais agus Scileanna do scoileanna agus do thuismitheoirí maidir le Víreas Corónach / Covid 19.

https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/information-for-schools-preschools-and-third-level-institutions-on-the-coronavirus.html

Leanaimid orainn ag leanúint FSS.ie agus Gov.ie/health chun faisnéis chruinn agus fhaisnéiseach a fháil maidir le Covid-19, a chuid comharthaí agus na céimeanna is féidir leis an bpobal a ghlacadh chun iad féin a chosaint. Iarraimid ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí gach comhairle de chuid FSS maidir le fadú sóisialta a gcuid leanaí a urramú.

D'iarrfainn go gcoinnímid inár smaointe agus inár nguí iad siúd a ndeachaigh an Coronavirus Covid-19 i bhfeidhm orthu go díreach agus freisin ar ár n-oibrithe cúram sláinte atá ag bainistiú an tinnis.

Tabhair aire.

Is mise le meas,

Conor Ó Mathúna

Príomhoide

Féilire
No events found
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2020 Gael-Choláiste Chill Dara