An Ghaeilge sa Phobal / Irish in the Community

Tá an t-ádh linn go bhfuil ár scoilse, Gael-Choláiste Chill Dara, lonnaithe i bpobal gníomhach, bríomhar Gaeilge. Tá baill na scoile páirteach sna grúpa áitiúla éagsúla seo idir dhaltaí, mhúinteoirí agus thuismitheoirí chun gach deis a thabhairt do phobal na scoile an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoile.

We are very lucky that our school, Gael-Choláiste Chill Dara, is based in an active, lively, Irish speaking community. Members of the school community, students, teachers and parents are invoved in local initiatives in order to provide every opportunity to use the Irish language outside of school.

Sult na Sollán

Sult na Sollán - Logo.JPG

Is grúpa pobail é Sult na Sollán bunaithe chun an Ghaeilge agus ceol & cultúr traidisiúnta na hÉireann a chur chun cinn sna Solláin i dTuaisceart Co. Chill Dara. Ritheann Sult na Sollán bricfeasta as Gaeilge seachtainiúil agus ranganna Gaeilge do dhaoine fásta agus turais clainne i rith na bliana.

Sult na Sollán is a community group set-up in Sallins, North Co. Kildare to promote the Irish language and traditional Irish music and culture. Sult na Sollán host a weekly bricfeasta as Gaeilge, Irish classes for adults and family tours during the year.

Cill Dara le Gaeilge

CillDaraleG_Logo.JPG

Is scéim í Cill Dara le Gaeilge atá dírithe ar ghnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge i gCo. Chill Dara. Is í aidhm na scéime seo ná tacaíocht agus eolas a chur ar fáil do ghnóthaí ar mian leo seirbhísí a thabhairt dá gcustaiméirí trí mheán na Gaeilge.

Cill Dara le Gaeilge is a scheme focused on promoting business through the Irish language in Co. Kildare. The objective of the scheme is to provide support and information to local businesses that wish to provide a service through Irish to their customers.

Féile na Sollán

Féile na Sollán 2017 - Logo.JPG

Le deich mbliana anuas tá an féile dheireadh seachtaine lán le himeachtaí do gach aois ghrúpa, le ceiliúradh teanga, ceol, rince agus amhráin traidisiúnta na hÉireann sna Solláin

For the last ten years a festival full of back-to-back events of all types, with a celebration of language, music, dance, singing, and Irish traditional culture took place in SallinsFéilire
No events found
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gael-Choláiste Chill Dara