Comhairle na nDaltaí / Student Council

Bunaíodh Comhairle na nDaltaí don chéad uair i mBealtaine 2007 chun tacú le forbairt agus dul chun cinn ár scoil.

Tá comhairle na ndaltaí ann chun smaointí na ndaltaí a chur faoi bhráid na bainistíochta, le dul i gcomhairle leo sula gcuirtear polasaithe nua i bhfeidhm, chun tacú le polasaithe nua a fhorbairt sa scoil, le bheith mar áis chun oibriú i gcomhpháirtíocht le bainistíocht na scoile, chun atmaisféar, coinníollacha agus áiseanna na scoile a fheabhsú, chun dalta a spreagadh le bheith
freagrach, muiníneach agus aireach, chun meas, dílseacht agus bród na ndaltaí sa scoil a chothú agus chun dea-chaidreamh a dhéanamh idir dhaltaí, an fhoireann agus an bhainistíocht.

Cabhraíonn siad le scaipeadh eolais i measc phobal na scoile, idir dhaltaí, fhoireann agus thuismitheoirí.

Seo thíos eolas a bhaineann le Comhairle na nDaltaí

Bunreacht

Conradh

Leabhrán


Comhairle na nDaltaí was first founded in May 2007 to support the development and progession of our school.

Comhairle na nDaltaí makes management aware of students' ideas and thoughts, is involved in the development and implementation of policies, works in partnership with the school management in order to perserve and promote the atmosphere, conditions and improve facilities, encourages students to be responsible and confident, it promotes the students respect, loyality and pride in the school and furthers good relationships between students, staff and management.

Comhairle na nDaltaí helps in the distribution of information in the school community, between students, staff and parents.

The follow information is relevant to the Student Council

Bunreacht

Conradh

LeabhránFéilire
Bealt
06 2024
Lá Bainc
Bealt
07 2024
Lá Saor
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gael-Choláiste Chill Dara