Eolas do Thuismitheoirí / Information for Parents

Buaileann gach rang lena n-oide ranga ag 8.55 ionas go ndéantar taifead ar thinreamh agus go ndéantar aon chumarsáid laethúil. Tosaíonn ranganna ag 9 ar maidin. Críochnaíonn na ranganna ag 15.50, Luan go Déardaoin. Críochnaíonn an ranganna ag 13.20 ar an Aoine.

Each class meets with their tutor at 8.55 where attendance is recorded and daily communications made. Classes start at 9.00. Classes finish at 15.50 Monday to Thursday. Classes finish at 13.20 on Fridays.

Féilire Scoile GCCD 2022/23 / GCCD School Calendar 2022/23 Anseo

Tá eolas ar fáil anseo do thuismitheoirí / chaomhnóirí na céad bliana maidir le tosú meánscoile. Tá an alt seo ón Irish Times - A parent's survival guide

Tá nasc chuig COGG - Ag tosú ar Mheánscoil agus schooldays.ie - Transition from Primary School to Secondary School

Information is available here for parents / guardians regarding the transition to secondary school. An article from the Irish Times - A parent's survival guide

The following is a link to COGG - Starting Secondary and schooldays.ie - Transition from Primary School to Secondary School

Tá an leabhrán seo, Déan Comhrá, lán le frásaí simplí úsáideacha dírithe ar thuismitheoirí agus chaomhnóirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar scoil lán-Ghaeilge.

This booklet, Déan Comhrá, is full of simple, practical vocabulary is aimed at parents and guardians of children attending an Irish-medium school.

Seo eolas do thuismitheoirí / chaomhnóirí daltaí Bliain 2 maidir le Measúnuithe RangBhunaithe

Information is available here regarding current second year's Classroom Based Assessments

Is tionscnamh AE é Lá Slándáil Idirlín chun idirlíon níos sláine a chur chun tosaigh do gach úsáideoir, go háirithe daoine óga. Cuireann an PDST Technology in Education agus Webwise chun tosaigh in Éirinn é.

Seo thíos cuid nascanna tábhachtacha do thuismitheoirí

www.webwise.ie

Treoir do Thuismitheoirí Cibearbhulaíocht

https://www.facebook.com/cybersafeireland

https://twitter.com/cybersafeIE

https://www.youtube.com/channel/UCbK06TfABt_GIXWeWBziXMA

https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/social-media-guides

https://www.childnet.com/parents-and-carers

Safer Internet Day is an EU wide initiative to promote a safer internet for all users, especially young people. It is promoted in Ireland by PDST Technology in Education and Webwise

Below are some useful sites for parents / guardians

www.webwise.ie

Webwise-Parents-Guide Cyberbullying

https://www.facebook.com/cybersafeireland

https://twitter.com/cybersafeIE

https://www.youtube.com/channel/UCbK06TfABt_GIXWeWBziXMA

https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/social-media-guides

https://www.childnet.com/parents-and-carers

Seo thíos an t-eolas a seoladh abhaile i mí Meithimh agus cuid eolais breise maidir le tús na scoilbhliana nua 2022-2023.

Below is the information that was sent in June and extra information regarding the start of the new school year 2022/23.

Litir Meitheamh 2022 faoin scoilbhliain 2022/23

Letter June 2022 re: 2022/23 school year

Leabhar Liostaí Bl 1-6 / Booklists Years 1-6

Leabhar Liosta Bliain 1 2022-23

First Year Book List 2022-23

Leabhar Liosta Bliain 2 2022-23

Second Year Book List 2022-23

Leabhar Liosta Bliain 3 2022-23

Third Year Book List 2022-23

Leabhar Liosta Idirbhliain 2022-23

Transition Year Booklist 2022-23

Leabhar Liosta Bliain 5 2022-23

Fifth Year Booklist 2022-23

Leabhar Liosta Bliain 6 2022-23

Sixth Year Booklist 2022-23

Scéim Leabhar Cíosa / Book Rental Scheme

Taisceadáin ar cíos / Locker Rental

An bhfuil tú ag smaoineamh faoi do pháiste a sheoladh chuig an nGael-Choláiste? Tá bileog eolais anseo.

Thinking of sending your child to the Gael-Choláiste? See our infromation sheet here.Féilire
D.Fómh
03 2023
Tráthnóna Oscailte
D.Fómh
03 2023
Open Evening 5th/6th class students/parents.
D.Fómh
30 2023
Sos Lár Téarma
Noll
04 2023
Lá Saor
Noll
25 2023
Saoire na Nollag
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2023 Gael-Choláiste Chill Dara