Eolas do Thuismitheoirí / Information for Parents

Buaileann gach rang lena n-oide ranga ag 8.55 ionas go ndéantar taifead ar thinreamh agus go ndéantar aon chumarsáid laethúil. Tosaíonn ranganna ag 9 ar maidin. Críochnaíonn na ranganna ag 15.50, Luan go Déardaoin. Críochnaíonn an ranganna ag 13.15 ar an Aoine.

Each class meets with their tutor at 8.55 where attendance is recorded and daily communications made. Classes start at 9.00. Classes finish at 15.50 Monday to Thursday. Classes finish at 13.15 on Fridays.

Tá eolas ar fáil anseo do thuismitheoirí / chaomhnóirí na céad bliana maidir le tosú meánscoile. Tá an alt seo ón Irish Times - A parent's survival guide

Tá nasc chuig COGG - Ag tosú ar Mheánscoil agus schooldays.ie - Transition from Primary School to Secondary School

Information is available here for parents / guardians regarding the transition to secondary school. An article from the Irish Times - A parent's survival guide

The following is a link to COGG - Starting Secondary and schooldays.ie - Transition from Primary School to Secondary School

Tá an leabhrán seo, Déan Comhrá, lán le frásaí simplí úsáideacha dírithe ar thuismitheoirí agus chaomhnóirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar scoil lán-Ghaeilge.

This booklet, Déan Comhrá, is full of simple, practical vocabulary is aimed at parents and guardians of children attending an Irish-medium school.

Seo eolas do thuismitheoirí / chaomhnóirí daltaí Bliain 2 maidir le Measúnuithe RangBhunaithe

Information is available here regarding current second year's Classroom Based Assessments

Seo thíos an t-eolas a seoladh abhaile i mí Meithimh agus cuid eolais breise maidir le tús na scoilbhliana nua 2018-2019

Below is the information that was sent in June and extra information regarding the start of the new school year 2018-2019

Litir ón bPríomhoide / Letter from the Principal

Litir Ghinearálta / General Letter

Liostaí Leabhair / Booklists

Beartas Éide Scoile / School Uniform Policy

Beartas na Gaeilge / Irish Language Policy

Cód Iompair / Code of Behaviour

Eolas faoi Theagmhas Chriticiúil Bliain 1 / Information about Critical Incident

Féilire
Ean
21 2019
Craobh Peil Ghaelach Buachaillí faoi 18
Ean
26 2019
Scrúduithe Measúnuithe Bliain 1 2019-2020
Ean
28 2019
Tasc Measúnaithe Bliain 3 Eolaíocht
Feabh
04 2019
Triailscrúduithe na hArdteistiméireachta agus Sraithe Sóisearaí
Feabh
07 2019
Cruinniú Tuismitheoirí Múinteoirí Bliain 1
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2019 Gael-Choláiste Chill Dara