Foireann / Staff

Foireann Teagaisc
Amanda Ní Dhuibhir Príomhoide / Principal
Conor Ó Mathúna Príomhoide Tanáiste / Deputy Principal
Norita Ní Cheallaigh

Príomhoide Cúnta / Assistant Principal

Comhordaitheoir Forbairt Curaclaim, Riaracháin

Agus Féinmheastóireacht Scoile

Administration, Curriculum Development and School Self-Evaluation Co-ordinator

Ceann Bliana / Year Head 5

Denise Ní Fhaoláin

Oide Ranga / Class Tutor 5

Marcas Ó Lionnacháin

Oide Ranga / Class Tutor 5

Aoife Ní Ruairc

Príomhoide Cúnta / Assistant Principal

Comhordaitheoir Riachtanais Speisialta agus Tacaíocht Foghlama agus Riaracháin

Administration, Special Education and Learning Support Co-ordinator

Ceann Bliana/ Year Head 1

Liz Ní Fhaolain

Oide Ranga / Class Tutor 1L

Siobhán Ní Chorchrada

Oide Ranga / Class Tutor 1S

Jacob Ó Lachtáin

Oide Ranga / Class Tutor 1J

Daithí Mac an Bhaird

Comhordaitheoir Clár

Programme Co-ordinator

Róisín Ní Mheachair

Comhairleoir, Gairmthreoir agus Ceann Bliana 6

Counsellor, Guidance and Year Head 6

Helena Ní Bhrollacháin

Comhairleoir, Gairmthreoir agus Ceann Bliana 2

Counsellor, Guidance and Year Head 2

Gillian Ní Neill

Oide Ranga / Class Tutor 2G

Pádraig Ó hÁinle

Oide Ranga / Class Tutor 2P

Cathal Ó Murchú

Oide Ranga / Class Tutor 2C

Claire Ní Chreatáin

Ceann Blian / Year Head 3

Brian Ó Laighin

Oide Ranga / Class Tutor 3S

Jillian Ní Bhroin

Oide Ranga / Class Tutor 3J

Darryl Ó Maoilchiaráin

Oide Ranga / Class Tutor 3S

Seán Báille

Ceann Bliana na hIdirbhliana

TY Year Head

Claire Ní Shuilleabháin

Oide Ranga / Class Tutor 4C

Dean Ó Domagáin

Oide Ranga / Class Tutor 4D

Louise Ní Cheallaigh

Oide Ranga / Class Tutor 4S

Janice Ní Bhriain

Katríona Uí Dhálaigh

Edel Myles

Rosa Terrassa-Crespi

Foireann Tacaíochta

Helen Uí Bhriain

Cúntóir Riachtanais Speisialta

Special Needs Assistant

Fiona Moore

Foireann na hOifige / Office staff

Paula Chadwick

Foireann na hOifige / Office staff

Gavin, Pat, Kevin, Tom

Foireann Ghlantóirí / Cleaning Staff

Féilire
M.Fómh
19 2019
Oíche Eolais Bliain 5 + 6 do Dhaltaí agus Thuismitheoirí / Chaomhnóirí
M.Fómh
23 2019
Cruinniú Chinn Bliana de Chomhairle na dTuismitheoirí
M.Fómh
26 2019
Bogathon (Bliain 4+5)
M.Fómh
30 2019
Scoil Dúnta
D.Fómh
04 2019
Torthaí an Teastais Shóisearaigh
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2019 Gael-Choláiste Chill Dara