Foireann / Staff

Foireann Teagaisc
Amanda Ní Dhuibhir Príomhoide / Principal
Conor Ó Mathúna Príomhoide Tanáiste / Deputy Principal
Norita Ní Cheallaigh

Príomhoide Cúnta / Assistant Principal

Comhordaitheoir Forbairt Curaclaim, Riaracháin

Agus Féinmheastóireacht Scoile

Administration, Curriculum Development and School Self-Evaluation Co-ordinator

Ceann Bliana / Year Head 5

Denise Ní Fhaoláin

Oide Ranga / Class Tutor 5

Marcas Ó Lionnacháin

Oide Ranga / Class Tutor 5

Aoife Ní Ruairc

Príomhoide Cúnta / Assistant Principal

Comhordaitheoir Riachtanais Speisialta agus Tacaíocht Foghlama agus Riaracháin

Administration, Special Education and Learning Support Co-ordinator

Ceann Bliana/ Year Head 1

Liz Ní Fhaolain

Oide Ranga / Class Tutor 1L

Siobhán Ní Chorchrada

Oide Ranga / Class Tutor 1S

Jacob Ó Lachtáin

Oide Ranga / Class Tutor 1J

Daithí Mac an Bhaird

Comhordaitheoir Clár

Programme Co-ordinator

Róisín Ní Mheachair

Comhairleoir, Gairmthreoir agus Ceann Bliana 6

Counsellor, Guidance and Year Head 6

Helena Ní Bhrollacháin

Comhairleoir, Gairmthreoir agus Ceann Bliana 2

Counsellor, Guidance and Year Head 2

Gillian Ní Neill

Oide Ranga / Class Tutor 2G

Pádraig Ó hÁinle

Oide Ranga / Class Tutor 2P

Cathal Ó Murchú

Oide Ranga / Class Tutor 2C

Claire Ní Chreatáin

Ceann Blian / Year Head 3

Brian Ó Laighin

Oide Ranga / Class Tutor 3S

Jillian Ní Bhroin

Oide Ranga / Class Tutor 3J

Darryl Ó Maoilchiaráin

Oide Ranga / Class Tutor 3S

Seán Báille

Ceann Bliana na hIdirbhliana

TY Year Head

Claire Ní Shuilleabháin

Oide Ranga / Class Tutor 4C

Dean Ó Domagáin

Oide Ranga / Class Tutor 4D

Louise Ní Cheallaigh

Oide Ranga / Class Tutor 4S

Janice Ní Bhriain

Katríona Uí Dhálaigh

Edel Myles

Rosa Terrassa-Crespi

Foireann Tacaíochta

Helen Uí Bhriain

Cúntóir Riachtanais Speisialta

Special Needs Assistant

Fiona Moore

Foireann na hOifige / Office staff

Paula Chadwick

Foireann na hOifige / Office staff

Gavin, Pat, Kevin, Tom

Foireann Ghlantóirí / Cleaning Staff

Féilire
Már
26 2019
Scrúdú Praiticiúil Ceoil na hArdteistiméireachta
Már
28 2019
Scrúdú Béil Gaeilge
Aib
04 2019
Scrúdú Béil Fraincise
Aib
08 2019
Turas Gaisce
Aib
10 2019
Tráthnóna Eolais faoin IB do dhaltaí agus Tuistí Bl 3
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2019 Gael-Choláiste Chill Dara