Idirbhliain / Transition Year

Idirbhliain / Transition Year

Tosaíodh ar ullmhúchán chlár idirbhliana i rith 2006/2007 ionas go mbeadh sé réidh dár gcéad daltaí i 2007/2008. Is le hollphléisiúr a chuirfimid an clár éigeantach seo ar fáil dár gcuid daltaí. Is clár dáiríre é atá dírithe ar fhobairt aibíochta an dalta, go mbeidh sé/sí réidh do dhúshlán agus éilimh na hArdteistiméireachta agus níos déanaí do shaol na hoibre.

Dearadh an clár seo agus déanfar measúnú rialta air chun éagsúlacht ábhair a bheadh oiriúnach dár ndaltaí a shólathrú. Is bliain ‘solúbtha’ í an idirbhliain agus b’fhéidir go dtiocfaidh athrú ar ár gcuid ábhar ag brath ar chúrsaí ama. Seans freisin go ndéanfar topaicí breise ag brath ar imeachtaí scoile.

Leabhar Liosta Idirbhliain 2021-22

Seo thíos doiciméid tábhachtacha maidir le Taithí Oibre do rang na hIdirbhliana 2019-2020

Dátaí tábhachtacha

Litir Cheada ó thuismitheoirí / chaomhnóirí

Sonraí Fostóra don Taithí Oibre

Litir chuig Fostóirí Taithí Oibre

Árachas don Fhostóir Taithí Oibre

Measúnú Fostóra


Preparation of a Transition Year Programme started during 2006/2007 so that it would be ready to offer our first group in 2007/2008. It is a great pleasure to be able to provide this excellent compulsory programme for our students. It is a serious programme that focuses on the development of the students maturity so that he/she will be equipped for the challenges and demands of the Leaving Certificate Programme and the world of work.

Our programme has been devised and will be continually evaluated in order to provide a great variety of subjects and modules best suited to our students. As TY is a ‘fluid’ year some parts of the module may be omitted according to time available. Likewise extra topics may be added in connection to school events or theme weeks.

Transition Year Book List 2021-22

Important documentation relating to Work Experience for the Transition Year Class of 2019-2020

Important Dates

Parent / Guardian letter of permission

Details of Placement / Employer

Letter to Employer

School Insurance

Employers Evaluation

Féilire
M.Fómh
28 2021
Bogathon IB
D.Fómh
25 2021
Briseadh Lár Téarma
Noll
22 2021
Lá Deirneach ar Scoil 2021 / Last Day of School 2021
Noll
23 2021
Saoire na Nollag / Christmas Holidays
Ean
06 2022
An Chéad Lá ar ais 2022 / First day back to school 2022
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2021 Gael-Choláiste Chill Dara