Idirbhliain / Transition Year

Idirbhliain / Transition Year

Tosaíodh ar ullmhúchán chlár idirbhliana i rith 2006/2007 ionas go mbeadh sé réidh dár gcéad daltaí i 2007/2008. Is le hollphléisiúr a chuirfimid an clár éigeantach seo ar fáil dár gcuid daltaí. Is clár dáiríre é atá dírithe ar fhobairt aibíochta an dalta, go mbeidh sé/sí réidh do dhúshlán agus éilimh na hArdteistiméireachta agus níos déanaí do shaol na hoibre.

Dearadh an clár seo agus déanfar measúnú rialta air chun éagsúlacht ábhair a bheadh oiriúnach dár ndaltaí a shólathrú. Is bliain ‘solúbtha’ í an idirbhliain agus b’fhéidir go dtiocfaidh athrú ar ár gcuid ábhar ag brath ar chúrsaí ama. Seans freisin go ndéanfar topaicí breise ag brath ar imeachtaí scoile.

Leabhar Liosta Bliain 4 2023/24

Seo thíos doiciméid tábhachtacha maidir le Taithí Oibre do rang na hIdirbhliana 2019-2020

Dátaí tábhachtacha

Litir Cheada ó thuismitheoirí / chaomhnóirí

Sonraí Fostóra don Taithí Oibre

Litir chuig Fostóirí Taithí Oibre

Árachas don Fhostóir Taithí Oibre

Measúnú Fostóra


Preparation of a Transition Year Programme started during 2006/2007 so that it would be ready to offer our first group in 2007/2008. It is a great pleasure to be able to provide this excellent compulsory programme for our students. It is a serious programme that focuses on the development of the students maturity so that he/she will be equipped for the challenges and demands of the Leaving Certificate Programme and the world of work.

Our programme has been devised and will be continually evaluated in order to provide a great variety of subjects and modules best suited to our students. As TY is a ‘fluid’ year some parts of the module may be omitted according to time available. Likewise extra topics may be added in connection to school events or theme weeks.

Book List Transition Year 2023/24

Important documentation relating to Work Experience for the Transition Year Class of 2019-2020

Important Dates

Parent / Guardian letter of permission

Details of Placement / Employer

Letter to Employer

School Insurance

Employers Evaluation

Idirbhliain / Transition Year


Féilire
No events found
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gael-Choláiste Chill Dara