Polasaithe / Policies

Tá muid an-ghníomhach i bpleanáil scoile. Tá cúigear ar an bhfoireann tar éis an Dioplóm i bPleanáil Scoile a dhéanamh trí Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

Gach bliain oibríonn pairtnéirí na scoile, bainistíocht, foireann, tuismitheoirí agus daltaí, ar pholasaithe a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus a mheas.

Níl anseo ach cuid de na polasaithe a bhaineann le Gael-Choláiste Chill Dara. Tá neart eile ar fáil trí oifig na scoile

GCCD Polasaí Iontrála GCCD Gaeilge 2023-24

Cód Iompair GCCD 2023-24

Polasaí Éide Scoile 2023-24

Polasaí ar Fionraí (leagan Gaeilge le teacht)

Polasaí ar Díbirt (Leagan Gaeilge le teacht)

Ráiteas um Chuhdach Leanaí agus Seicliosta Riosca GCCD 2023-24

Fógra maidir le Ráitieas ar Chumhdach Leanaí athbhreithnithe 2023-24

Polasaí um Dhaileadh Leighis

Polasaí Garchabhrach (Leagan Gaeilge le teacht)

Beartas Frithbhulaíochta GCCD 2023-24

Polasaí ar Mhíúsáid Substaintí

Polasaí Treoir

Polasaí ar Thurais Scoile (Leagan Gaeilge le teacht)

Polasaí ar Fhoghlaim Fhéindhírithe, Staidéar agus Obair Bhaile

Ráiteas Um Shláinte agus Shábháilteachas

Polasaí Úsáide Inghlactha Ríomhairí agus Idirlíon

Nósanna Imeachta Gearáin

Polasaí Príobháideachta


In GCCD we are very involved in School Development Planning. Five staff members have completed the Post-graduate Diploma in School planning in NUI Galway.

Every year, the school partners, board of management, staff, parents and students work together to design, implement and evaluate various necessary policies.

These are some of the policies relevant to Gael-Choláiste Chill Dara. All other policies are available through the office

GCCD Admissions Policy 2023-24.pdf

Code of Behaviour GCCD 2023-24

Irish Language Policy

School Uniform Policy 2023-24

Policy on Suspension

Policy on Expulsion

Child Safeguarding Statement and Risk Assessment GCCD 2023-24

Notice of Review of Child Safeguarding Statement and Risk Assessment 18-09-23

Administration of Medication Policy

First Aid Policy

Antibullying Policy GCCD 2023-24

Substance Abuse Policy

Guidance Policy

Policy relating to School Tours

Self-Directed Learning and Homework Policy

Safety Statement

Acceptable Use Policy of Computers and Internet Systems

Complaints Procedures

Privacy Policy to StudentsFéilire
No events found
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gael-Choláiste Chill Dara