Teastas Sóisearach - Sraith Shóisearach / Junior Certificate - Junior Cycle

Teastas Sóisearach - Sraith Shóisearach / Junior Certificate - Junior Cycle

Leanann Gael-Choláiste Chill Dara Siollabais agus Sonraíochtaí na Roinne don Teastas Sóisearach agus don tSraith Shóisearach. Tá daltaí an Teastais Shóisearaigh ag suí 10 n-ábhar scrúdaithe (Bl 3 faoi láthair) agus tá daltaí na Sraithe Sóisearaí (Bl 1 agus 2 faoi láthair) ag suí 9 n-ábhar scrúdaithe agus déanann siad clár folláine freisin.

Tá bileog eolas anseo do thuismitheoirí / chaomhnóiri faoin tSraith Shóisearach Nua

Seo cur i láthair do thuismitheoirí / chaomhnóirí faoin tSraith Shóisearach Nua

Tá gach eolas faoi na hábhair ar fáil ar An Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Leabhar Liosta 2018-2019


Gael-Choláiste Chill Dara follows the syllabi and specifications as prescribed by the Department of Education and Skills for the Junior Certificate and for the Junior Cycle. Junior Certificate students (present 3rd years) sit 10 subjects for the Junior Certificate and Junior Cycle students (current 1st and 2nd years) sit 9 examination subjects, they also complete a wellbeing programme.

An information sheet for parents / guardians on the new Junior Cycle is available here

Here is a presentation for parents / guardians explaining the new Junior Cycle

All information regarding subjects is available from National Council for Curriculum and Assessment

Book Lists 2018-2019

Féilire
Samh
21 2018
Scrúduithe Tí
Samh
22 2018
IB ag Monarchan Seacláide Ceatharlach
Samh
26 2018
IB Garchabhair
Samh
28 2018
Turas Ealaíne Bl 5 agus 6
Samh
28 2018
Cluiche Peil Ghaelach buachaillí faoi 16.5
18-Samh-2018
House Exams
03-Samh-2018
Classes finishing at 15.35 Thursday 8 November
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2018 Gael-Choláiste Chill Dara