Teastas Sóisearach - Sraith Shóisearach / Junior Certificate - Junior Cycle

Teastas Sóisearach - Sraith Shóisearach / Junior Certificate - Junior Cycle

Leanann Gael-Choláiste Chill Dara Siollabais agus Sonraíochtaí na Roinne don Teastas Sóisearach agus don tSraith Shóisearach. Tá daltaí an Teastais Shóisearaigh ag suí 10 n-ábhar scrúdaithe (Bl 3 faoi láthair) agus tá daltaí na Sraithe Sóisearaí (Bl 1 agus 2 faoi láthair) ag suí 9 n-ábhar scrúdaithe agus déanann siad clár folláine freisin.

Tá bileog eolas anseo do thuismitheoirí / chaomhnóiri faoin tSraith Shóisearach Nua

Seo cur i láthair do thuismitheoirí / chaomhnóirí faoin tSraith Shóisearach Nua

Tá gach eolas faoi na hábhair ar fáil ar An Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Leabhar Liosta Bliain 1 2023/24

Leabhar Liosta Bliain 2 2023/24

Leabhar Liosta Bliain 3 2023/24


Gael-Choláiste Chill Dara follows the syllabi and specifications as prescribed by the Department of Education and Skills for the Junior Certificate and for the Junior Cycle. Junior Certificate students (present 3rd years) sit 10 subjects for the Junior Certificate and Junior Cycle students (current 1st and 2nd years) sit 9 examination subjects, they also complete a wellbeing programme.

Here is a presentation for parents / guardians explaining the new Junior Cycle

All information regarding subjects is available from National Council for Curriculum and Assessment

Book List First Year 2023/24

Book List Second Year 2023/24

Book List Third Year 2023/24

Teastas Sóisearach - Sraith Shóisearach / Junior Certificate - Junior CycleTeastas Sóisearach - Sraith Shóisearach / Junior Certificate - Junior CycleTeastas Sóisearach - Sraith Shóisearach / Junior Certificate - Junior CycleTeastas Sóisearach - Sraith Shóisearach / Junior Certificate - Junior Cycle


Féilire
D.Fómh
03 2023
Tráthnóna Oscailte
D.Fómh
03 2023
Open Evening 5th/6th class students/parents.
D.Fómh
30 2023
Sos Lár Téarma
Noll
04 2023
Lá Saor
Noll
25 2023
Saoire na Nollag
Déan teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gael-Choláiste Chill Dara,
Seanbhóthar Luimnigh,
Nás na Ríogh,
Co Chill Dara,
Eire


045 898 294

Suíomh na Scoile / Location
© 2023 Gael-Choláiste Chill Dara